De volgende overzichten zijn te downloaden door de betreffende link aan te klikken.

  1. Beknopt historisch overzicht van de club:  probusclub-zoetermeer-van-begin-tot-heden
  2. Samenstelling Bestuur:  Historie Bestuur 20200309
  3. Samenstelling Ledenwerfcommissie:
  4. Samenstelling Evenementencommssie:
  5. Samenstelling Kascommissie:
  6. Gehouden Evenementen:
  7. Gehouden Lezingen:
  8. Overleden en andere ex-leden:
  9. Alleenstaande dames: