Wij zijn Probusclub Zoetermeer

Probusclub Zoetermeer is opgericht op 12 augustus 1980 en bestaat uit een groep van omstreeks  dertig gepensioneerde heren die in hun werkzame leven een verantwoordelijke maatschappelijke positie hebben vervuld. De jongste is van het geboortejaar 1955 en de oudste van 1923. 

We zien elkaar elke twee weken op woensdag (in de oneven weken) tussen 11.30 en 14.00 uur in “Het Wapen van Zoetermeer” te Zoetermeer. Na de borrel is er doorgaans een  lezing, meestal verzorgd door één van de leden, gevolgd door discussie. Daarna lunchen we.

Enkele keren per jaar organiseren we iets met de dames. Lidmaatschap is alleen op uitnodiging mogelijk.

Jaardiner op 4 december 2024

De Horeca gelegenheid moet nog bepaald worden. De EV-cie staat open voor suggesties hierom.

Nieuwsbrief Probus Nederland

Hierbij de links naar de laatste Nieuwsbrieven van Probus Nederland Probus Nederland Bulletin juni 2024 Probus Nederland Bulletin 24 mei 2024 Nieuwsbrief  2024-02 Lente   jrg 15-02 Nieuwsbrief_2024-01 Winter_jrg 15-01   […]

Lunch Bijeenkomst “Het Wapen van Zoetermeer”

De kosten (2024) voor de Lunch inclusief 1 consumptie bij binnenkomst zal € 23,50 p.p. bedragen. Een ieder lid, die aanwezig is geweest op de bijeenkomst, dient dit bedrag naar […]